Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Papirniško šolo uspešno zaključila že tretja generacija

Na ICP je danes Papirniško šolo s slavnostno podelitvijo potrdil o opravljenem izobraževanju zaključila nova generacija papirničarjev.

Zanimiv, bogat in izkustven izobraževalni program je slušateljem zagotovil osnovna in specialistična znanja v celotnem procesu proizvodnje papirja. S praktičnimi vajami z demonstracijo procesov na pilotnem papirnem stroju na ICP in na računalniški opremi za simulacijo procesov, so dobili tudi neprecenljive praktične izkušnje. Tako kot prejšnja leta je bila v program vključena predstavitev in ogled proizvodnje v sodelujočih papirnicah Količevo Karton, Goričane, Vipap Videm Krško, Radeče papir nova in Paloma.

Nove kompetence, znanje in izkušnje bodo vsem slušateljem pomagale pri učinkovitejših in uspešnejših vsakodnevnih delovnih procesih. Znanje, pridobljeno v Papirniški šoli, podpira razvoj osebne kariere in je dobra podlaga za pridobitev uradnega priznanja izobraževanja – Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK), javno veljavne listine o usposobljenosti za papirničarja in/ali papirniškega tehnologa.

Na ICP stremimo k temu, da se bo znanje na bodoče papirničarje prenašalo naprej, zato junija nadaljujemo z vpisov novih študentov, ki bodo z izobraževanjem pričeli septembra. Več o programu in vpisnih pogojih najdete na povezavi Papirniška šola 2019/2020.

 

Generacija 2018/2019 uspešno zaključila Papirniško šolo (foto: Urška Kavčič)