Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Partnerji programa CEL.KROG smo krepili sodelovanje in povezovanje

 

Kot koordinator programa CEL.KROG, smo 26. marca organizirali skupno srečanje vseh partnerjev konzorcija z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

Osrednja tema srečanja je bila intelektualna lastnina in pravna zaščita tržno zanimivih patentov ter prenos pravic intelektualne lastnine iz javnih raziskovalnih organizacij na podjetja. O teh pomembnih temah, s katerimi se srečujemo v okviru programa CEL.KROG, katerega cilj je razvoj inovativnih materialov in bio-osnovanih produktov, so nam spregovorili predstavniki Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Srečanje smo zaključili z ogledom ICP in prijetnim mreženjem.