Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Patentiran postopek izdelave papirja iz odpadnih stebel paradižnika

Paradajz d.o.o. in Friško d.o.o. sta imetnika patenta »Postopek izdelave papirja iz odpadnih stebel paradižnika in papir dobljen po tem postopku«, v katerem sta kot izumitelja navedena raziskovalca z Inštituta za celulozo in papir; Andrej Šinkovec in Tea Kapun.