Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Pobiramo predelamo in izdelamo

Zaposleni Inštituta za celulozo in papir smo se  pogumno lotili nabiranja stebel japonskega dresnika, tujerodne invazivne rastline, ki jo na inštitutu uporabljamo kot vhodno surovino za strojno proizvodnjo papirja v okviru projekta Applause. Japonski dresnik ima namreč primerno kemijsko sestavo za uporabo v papirništvu, saj se delež celuloze giblje med 30-40 %. Nabrana stebla se bodo v prihodnjih dneh po predhodni obdelavi spremenila v uporaben produkt – papir, ki bo kmalu našel pot h končnim uporabnikom. Več informacij o projektu Applause, v okviru katerega predelujemo tujerodne invazivne rastline kot je japonski dresnik v papir, si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Ljubljana (https://www.ljubljana.si/sl/applause/). Če imate ideje, katere rastline bi še lahko uporabili za izdelavo papirja, nas pokličite ali pišite. Skupaj z vami lahko nezaželeno biomaso predelamo v koristne izdelke.