Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Predstavitev na XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN THE FIELD OF PULP, PAPER, PACKAGING AND GRAPHICS, Zlatibor

Janja Juhant Grkman, vodja programa Cel.krog in delovne skupine WP2.1.2. Uporaba (modificirane) nanoceluloze v papirništvu je predstavila raziskovalno delo z naslovom Nanocellulose in papermaking na 23. mednarodnem simpoziumu v Zlatiboru.

NANOCELLULOSE IN PAPERMAKING Janja Juhant Grkman (1), Bojan Borin (2), Ida Poljanšek (3), Matjaž Kunaver (4)

(1) Inštitut za celulozo in papir, (2) Papirnica Vevče, (3) Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, (4) Kemijski inštitut

Pripravila Janja Juhant Grkman