Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Predstavitev raziskav na temo tiska in izdelave embalaže ICP-ih papirjev -webinar

Naš sodelavec dr. Igor Karlovits bo predstavil raziskave in delo ICP-a na temo potiskljivosti papirjev iz invazivnih rastlin in agro ostankov ki se izdelujejo na našem papirnem stroju.

Predstavitev bo v programu webinarja ki ga organizira Fakulteta za tehnične znanosti v Novem Sadu GRID Future webinars.

Program za 5. maj je:

 Igor Karlovits, Pulp and Paper Institute: Printability of papers made from invasive plants and agro-industrial residues (na angleščini)

Jürgen Dostal, Tessa: Tesa Twinlock® for flexo printers – efficient, smart, green (na angleščini)

Dean Tolp, Grafik net: Print velikog formata u doba pandemije Covida 19 (na srbščini)

Registracijo lahko opravite tukaj: https://lnkd.in/g4CWwJQ