Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Predstavnik ICP-ja na ugledni znanstveni konferenci iarigai 2018

V Varšavi sta v začetku oktobra hkrati potekali dve izjemo ugledni znanstveni konferenci s področja tiska in grafičnih tehnologij – iarigai (International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industres) in IC (International Circle) 2018. Konferenci sta na enem mestu združili akademike, raziskovalce, pedagoške delavce in predstavnike industrije s področja grafičnih materialov, grafične priprave, tiska in dodelave. Med udeleženci 45. konference iarigai je bil tudi predstavnik Inštituta za celulozo in papir – Gregor Lavrič. Gregor je na konferenci aktivno sodeloval s prispevkom o vplivu različnih vrst nanoceluloze na tiskovne lastnosti nepremazanih papirjev.

Prispevki predstavljeni na konferenci so se dotikali predvsem razvoja inovativnih postopkov in materialov, ki se bliskovito razvijajo predvsem na področju embalaže, veliko zanimivih prispevkov pa je bilo tudi s področja digitalizacije procesov in njihovega optimalnega načrtovanja z uporabo računalniških orodji.