Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Preliminarni program 2. mednarodne konference o krožni embalaži

Inštitut kot eden of organizatorjev Mednardone konference o krožni embalaži s ponosom predstavlja prelimarni program 2.CPC konference koje lahko spremljate na spletni strani dogoodka! .P rvi dan predviden za predstavljanje uspešnih krožnih zgodb iz podjetij zaznamuje veliko število predstavitev uspešnih zgodb iz cele trajnostne verige embalažne panoge. Drugi dan na z več kot 25 znanstvenih in strokovnih prispevkov in delavnicami tudi nudi potencialne odgovore kako da zaokrožimo embalažno verigo! Spremljajte novice in osvežitve in se vidimo vsi v Slovenj Gradcu 9. in 10. septembra 2021!