Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Pričeli s četrtim izobraževanjem v Papirniški šoli

Pričeli smo s četrtim izvajanjem izobraževanja v okviru Akademije za papirništvo, pod okriljem Inštituta za celulozo in papir. Izkušeni strokovnjaki iz različnih papirnic in inštituta bo v 94 urnem programu nazorno predstavilo celoten proces proizvodnje papirja. Znanje, ki ga bodo udeleženci pridobili v Papirniški šoli je osnova za nadaljevanje kariere, za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), evropsko veljavne listine o usposobljenosti za papirničarja in papirniškega tehnologa. 94 urni izobraževalni program, razdeljen v 13 modulih slušateljem zagotavlja pridobivanje osnovnega znanja za razumevanje celotnega procesa proizvodnje papirja in specifičnih znanj za izvajanje njegovih posameznih faz. Program obsega poleg teoretičnega znanja tudi praktične vaje računalniške simulacije procesov in proizvodnje papirja na pilotnem papirnem stroju, ki ga imamo na ICP. V okviru izobraževanja je omogočen tudi praktični prikaz procesov v proizvodnji različnih izdelkov v Papirnici Vevče, Vipap Videm Krško, Tovarna papirja Goričane, Radeče papir Nova, v Palomi in Količevem Kartonu in s tem slušateljem še bolj približamo proizvodni proces. V četrti izobraževalni program je vključenih 22 udeležencev iz različnih podjetij (Količevo Karton, Vipap Videm Krško, Radeče papir Nova, Goričane, Calcit in ICP). Izobraževanje traja od sredine septembra do konca aprila 2020.

 
Izobraževanje v Papirniški šoli na Inštitutu za celulozo in papir, predavateljica Janja Juhant Grkman

 

Janja Juhant Grkman, predavateljica in koordinatorka Papirniške šole