Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Program CEL.KROG predstavljen na dogodku »Expanding the bio-based industries – opportunities and challenges«

Oktobra je v organizaciji Združenja kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije potekal posvet o priložnostih in izzivih prehoda v bioekonomijo. ICP je bil povabljen k predstavitvi programa izkoriščanja potenciala biomase za razvoj naprednih materialih in bio-osnovanih produktov CEL.KROG. Program je primer dobre prakse medsektorskega povezovanja in interdisciplinarnega delovanja pri razvoju in uporabi bio-osnovanih materialov.

Uvodna razmišljanja o evropskih strategijah prehoda v bioekonomijo in krožno gospodarstvo ter podpornih mehanizmih prehoda je podal vidni predstavnik evropskega združenja BIC (Bio-based Industries Consortium), g. Nelo Emerencia. BIC v Evropi upravlja z največjim programom javno-zasebnega partnerstva, ki vlaga v raziskave in razvoj na tem področju – BBI (Bio-based Industries Undertaking).  Svoj pogled sta dodala še dva gosta iz tujine: dr. Manfred Kircher, predsednik Svetovalnega odbora nemškega biotehnološkega grozda (CIB, Cluster Industrial Biotechnology) in g. Georgios Karkampasis, vodja oddelka za trajnostni razvoj pri Evropskem združenju kemijske industrije, CEFIC.

Izzive za razpravo o stanju, izkušnjah in zlasti potencialih na tem področju v Sloveniji je podal dr. Blaž Likozar iz Kemijskega inštituta. Izkušnje in primere dobrih praks pa so, ob programu CEL.KROG, predstavili še Janez Navodnik, predstavnik grozda Plasttehnika (EU projekt Agrimax), dr. Matjaž Kunaver iz Kemijskega inštituta (proizvodnja nanoceluloze) in mag. Maša Repež Gril iz ELESA (projekt BioEnergyTrain).