Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Raziskovalci z ICP-ja tudi letos aktivni na DITP Simpoziju

Letos je 23. Dan slovenskega papirništva in 46. Mednarodni letni simpozij DITP potekal 20.–21.11.2019 na novi lokaciji, v Postojni. Tema dogodka z naslovom »Med krožnim, bio in digitalnim« je privabila več kot 200 udeležencev iz osmih držav. Slovenski dan papirništva sta otvorila predsednik DITP g. Marko Jagodič in generalna direktorica GZS ga. Sonja Šmuc. S predstavitvijo slovenske papirne industrije je nadaljeval predsednik UO ZPPPI pri GZS g. Leopold Povše, nadaljevala pa ga. Petra Prebil Bašin, ki je spregovorila o kadrih za prihodnost papirne industrije. Sledila je podelitev priznanja za najboljše zaključno delo s področja papirništva in sorodnih ved, ki si jo je letos zaslužil gospodič Jan Hočevar, ki je svoje diplomsko delo z naslovom »KARBOKSIMETILIRANJE CELULOZE PRIDOBLJENE IZ KMETIJSKIH OSTANKOV« opravljal pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Iskre in dr. Janje Zule raziskovalke ICP-a. Delo je potekalo v okviru programa Cel.krog v prostorih Inštituta za celulozo in papir. Janu za nagrado iskreno čestitamo. Slovenski dan papirništva je popestril forum z direktorji o prihodnosti papirne industrije, ki jo je več kot odlično moderiral gospod Slavko Bobovnik. 46. Mednarodni letni simpozij DITP je bil letos razdeljen na štiri sekcije, in sicer (i) digitalizacija gre naprej, (ii) materiali za krožno biogospodarstvo, (iii) inovacije v obdelavi vlaknin in (iv) učinkovita raba virov v proizvodnji. Raziskovalci z Inštituta za celulozo in papir so letos imeli dve predavanji, en poster, priskočili pa so na pomoč tudi pri moderiranju dveh sekcij. dr. Igor Karlovits je predstavil »Preskušanje papirne embalaže za globalni trg«, Barbara Šumiga »Vpliv dodatka nanoceluloze na lastnosti polivinilacetatnega lepila na vodni osnovi«, Daša Medvešček pa »Proti mikrobna aktivnost dvoplastnega premaza z bariero na olja, maščobe in vgrajenimi mikrokapsulami«. Prvič sta se v vlogi moderatorja preizkusila tudi Gregor Lavrič in Andrej Šinkovec, ki sta se odlično odrezala. /TK