Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Najavljamo program izobraževanja v Papirniški šoli za šolsko leto 2023/2024!

Od leta 2015 vsako leto izvajamo izobraževanje v Papirniški šoli. Do sedaj je Papirniško šolo obiskovalo že 188 slušateljev.
Letošnji program izobraževanja smo nadgradili z novim modulom » Preverjanje skladnosti materiala in življenjska doba izdelka «. 
V 93-urnem izobraževalnem programu, v 14 modulih bodo udeleženci pridobili različna teoretična in praktična znanja s področja papirništva. Predavanja so razdeljena na posamezne module, kjer udeleženci spoznajo ključna področja papirništva, kot so začetki papirništva, proizvodnja, oplemenitenje in dodelava, spoznajo različne vrste papirja in njihovo uporabo, tehnologije tiska, energetiko, ekonomijo in ekologijo ter koncept obravnave življenjske dobe izdelka v papirni industriji. Poleg teoretičnega znanja se srečajo tudi z računalniško simulacijo procesov in so udeleženi pri praktičnem prikazu izdelave papirja na pilotnem stroju, ki ga imamo na Inštitutu za celulozo in papir.
V priponki vam pošiljamo najavo, prijavnico in predviden urnik izobraževanja.
Prosimo vas, da nam vaš interes za vključitev vaših zaposlenih v izobraževanje potrdite z izpolnjeno prijavnico, do 16.8.2023 in pošljete na janja.juhant-grkman@icp-lj.si 

 

Izobraževalni program je namenjen različnim profilom v papirno-predelovalni industriji ter povezanih panogah, kot so grafika, tisk, embalaža, posredništvo, dobavitelji, in vsem drugim, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanje s področja papirništva.
NOVO!
Možnost udeležbe na posameznem modulu
V sezoni 2023-2024 ponujamo tudi možnost udeležbe na posameznem modulu.
Vsebina izobraževanja na posameznem modulu je enaka, kot v sklopu Papirniške šole. Izobraževanje poteka v sklopu rednega programa Papirniške šole (Urnik Papirniške šole 2023-2024). 
Prijave so možne tekom izvedbe izobraževanja ( vsaj 1 mesec pred izvedbo modula) na janja.juhant.grkman@icp-lj.si
NAJAVO, PRIJAVNICO IN PROGRAM SI LAHKO OGLEDATE S KLIKOM NA SPODNJE POVEZAVE: