Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Razpisujemo prosto delovno mesto: STROKOVNO-RAZISKOVALNI SODELAVEC

Razpisujemo prosto delovno mesto:

STROKOVNO-RAZISKOVALNI SODELAVEC

v laboratoriju za papirništvo.

ZAHTEVANA IZOBRAZBA:

 • univerzitetna stopnja naravoslovne smeri, magisterij bolonjske stopnje (2. stopnja)
 • zaželene smeri izobrazbe: analizna kemija, biokemija, opcija mikrobiologija

PRIČAKOVANA ZNANJA IN VEŠČINE:

 • sposobnost za samostojno izvajanje posameznih analiz in testiranj s področja kemije in mikrobiologije:
  • kemijske analize – kromatografija (GC, LC), spektroskopija (UVVIS, AAS, FTIR, NIR),
  • mikrobiologija – osnovni mikrobiološki testi, biorazgradljivost, kompostiranje,
 • usposobljenost za raziskovalno delo,
 • znanje vsaj enega tujega jezika (zaželen angleški ali nemški),
 • napredna uporaba programov iz paketa MS Office,
 • uporaba spletnih orodij (baze podatkov, strokovne knjižnice),
 • vozniški izpit B kategorije.

OPIS DELOVNIH OBVEZNOSTI

 • delo v analitskem laboratoriju (kemija, mikrobiologija),
 • razvoj novih analitskih metod, uvajanje standardiziranih metod, akreditacija metod,
 • sodelovanje pri raziskovalnih projektih (priprava, izvedba, vodenje),
 • sodelovanje in vodenje razvojnih projektov po naročilu kupcev,
 • priprava znanstvenih in strokovnih člankov,
 • aktivna udeležba na znanstvenih in strokovnih srečanjih.

Prijave s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili o izobrazbi pošljite do 15. 5. 2022 po elektronski pošti na naslov mojca.omahen@icp-lj.si.