Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Razširitev obsega akreditacije Laboratorija za papirništvo

Laboratoriju za papirništvo je z dnem 23.2.2017 dodeljena nova priloga k akreditacijski listini LP 058. Akreditacija obsega fizikalna in kemijska preskušanja papirja, kartona in lepenke. Za fizikalna preskušanja so tako akreditirani dve metodi: Ugotavljanje gramature po SIST EN ISO 536:2012 in Ugotavljanje debeline, gostote in specifičnega volumna po SIST EN ISO 534:2012, na seznamu kemijskih preskušanj pa so vključene tri metode za preskušanje papirja, kartona in lepenkev stiku z živili: Določanje vsebnosti pH vodnih ekstraktov po SIST ISO 6588-1:2013, Določevanje formaldehida v vodnem ekstraktu po SIST EN 1541:2002 in Določevanje kadmija in svinca v vodnem ekstraktu po SIST EN 12498:2005.