Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Razvoj in industrija z roko v roki – ActInPak delavnica: Razvoj poslovnega modela za aktivno in inteligentno embalažo

V francoskem Grenoblu je v zadnjem tednu septembra v okviru ActInPak projekta (Active and Intelligent Fibre-based Packaging – Innovation and Market Introduction) na fakulteti Pagora potekalo izobraževanje na temo razvoja poslovnih modelov za aktivno in inteligentno embalažo. Delavnica je mlade raziskovalce in doktorske študente s področja razvoja embalaž učila poslovnega razmišljanja in neobhodnega povezovanja znanosti in industrije. Izobraževanja, ki se je dotaknilo podjetništva, trženja, pomena intelektualne lastnine, je uspešno zaključila tudi dr. Urška Kavčič, raziskovalka na področju inovativne embalaže, ki deluje v okviru grafično-embalažnega oddelka na ICP.

Šolanje je pomembno pripomoglo k zavedanju raziskovalcev, da je pri razvoju inovacij potrebno razmišljati s perspektive podjetništva in trženja. Dr. Kavčičeva svojo izkušnjo opisuje z besedami: »Razvoj poslovnega modela za inovacije na področju aktivne in inteligentne embalaže je bila resnično dobrodošla in pomembna izkušnja, ki bi jo priporočila vsem, ki delajo v raziskovalnih vodah. Namreč še tako dobra ideja ali raziskava širšo množico doseže šele takrat, ko jo uspemo iz laboratorija spraviti na trg, do končnega uporabnika

V ICP načrtno pridobivamo in širimo znanja s področja trženja in poslovanja, saj se zavedamo pomena povezovanja raziskav, razvoja in inoviranja z industrijskimi panogami in razumevanja potreb in zahtev trga.