Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Redno srečanje članov Zelenega omrežja

Na kmetiji Podpečan, v Žalcu je 17.11. 2017 potekalo redno srečanje članov Zelenega omrežja Slovenije. Zeleno omrežje Slovenije združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Odpira pot za povezovanje in komuniciranje o okoljskih in trajnostnih projektih, rešitvah, inovacijah in dosežkih. Na rednem srečanju se predstavijo člani podjetij. S strani ICPja sta se dogodka udeležili Janja Juhant Grkman in dr. Mija Sežun, ki je predstavila prispevek z naslovom S povezovanjem do novih bio-osnovanih produktov. Predstavljeno je bilo predvsem raziskovalno delo ICPja na področju bio-osnovanih produktov ter osnove informacije o trenutno aktivnih projektih (Cel.krog, Innorenew, Applause ter ARRS projekt).

Pripravila Janja Juhant Grkman