Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Redno srečanje konzorcijskih partnerjev programa cel.krog

Inštitut za celulozo in papir, koordinator programa CEL.KROG, z rednimi srečanji konzorcijskih partnerjev krepi sodelovanje. V programu je vključenih 26 inštitucij znanja in industrijskih podjetij, ki s povezovanjem uresničujejo temeljni cilj programa, ki je učinkovita kaskadna raba biomase. Redna srečanja krepijo sodelovanje in olajšajo nadaljnje delo na programu. 4.decembra 2019 smo v sodelovanju konzorcijskega partnerja Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) organizirali že peto srečanje vseh konzorcijskih partnerjev na Zavodu za gradbeništvo. Medsebojno druženje se je pričelo z uvodnim pozdravom, direktorja ZAG-a, doc. dr. Aleš Žnidarič. Sledila je predstavitev vmesne evalvacije, doseženih kazalnikov in pregled finančnega črpanja v programu Cel.krog s strani direktorice Inštituta za celulozo in papir, mag. Mateja Mešl. Po pregledu aktualnosti na programu so predstavniki ZAG-a, g. Frederik Knez, dr. Davor Kvočka in dr. Janez Turk predstavili pogled in podali primere LCA analiz kot horizontalno aktivnost v programu CEL.KROG. Nazorna predstavitev LCA primerov so nas informirala o pomembnosti okoljskega odtisa.

Srečanje se je zaključilo s prijetnim mreženjem. /JJG