Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Redno srečanje konzorcijskih partnerjev

Medsebojno sodelovanje želimo okrepiti  skupnimi druženji dvakrat letno pri različnih partnerjih. Tokratno srečanje je organiziral partner, Kemijski inštitut, v sodelovanju s koordinatorjem programa, Inštitut za celulozo in papir.

Srečanje je potekalo v četrtek, 7.12.2017 s pričetkom Skupščine konzorcijskih partnerjev, ki jo je vodila direktorica Mateja Mešl, vodja konzorcija. Na skupščini so partnerji obravnavali predlog za pridruženo članstvo novega partnerja Cinkarna Celje in Beti Metlika in sklepčno sprejeli nova partnerja v program Cel.krog.

Program se je nadaljeval s predstavitvijo doseženih kazalnikov po enem letu izvajanja. Dosežke je predstavila Janja Juhant Grkman, vodja programa Cel.krog. Član skupščine in vodja Sklopa 1, dr. Blaž Likozar, je predstavil vlogo Kemijskega inštituta kot soustanovitelja SRIPa.

Srečanje se je zaključilo s prijetnim druženjem in pogostitvijo.