Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

SEMINAR O STANDARDIZACIJI BARVNE REPRODUKCIJE V TISKU

Inštitut za celulozo in papir na osnovi uspešno izvedenega seminarja o standardizaciji v večbarvnem tisku, ki je potekal aprila 2017, vabi na prenovljen strokovni seminar o standardizaciji barvne reprodukcije in komunikaciji v barvni verigi. Strokovni seminar je pripravljen tako, da bo osvežil in dopolnil znanje kadrov v papirnicah, tiskarnah, embalažnih podjetjih in oblikovalskih studiih. Vsekakor bo tudi odlična priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki na kakršen koli način sodelujejo v procesu priprave in izdelave različnih grafičnih izdelkov. Prav tako je primeren za kupce in tržnike izdelkov, kjer igrajo barve pomembno vlogo pri prodaji. Za udeležbo na seminarju ni potrebno imeti specifičnega predznanja.

Vsebina seminarja:

 • osnove kolorimetrije in pravilne barvne komunikacije,
 • zahteve in pogoji standardizacije tiska v skladu s standardi SIST ISO 12647-X,
 • zahteve in pogoji za določanje barvnih odtenkov,
 • izdelava poskusnih odtisov,
 • vpliv optičnih belil v papirjih in kartonih na merjenje barv,
 • merjenje barv v skladu s SIST ISO 13655:2018,
 • merjenje posebnih (spot) barv v skladu s standardom SIST ISO 20654:2018,
 • SWOP, Gracol, G7 vs. Fogra/ISO.

Predavatelja:

dr. Igor Karlovits (Inštitut za celulozo in papir) se s standardizacijo tiska ukvarja že več kot 15 let. Ima mednarodne izkušnje iz gospodarstva in raziskovanja, je tudi soavtor prve knjige o barvnem upravljanju v slovenskem jeziku.

Gregor Lavrič, mag. graf. inž., se zadnjih nekaj let na Inštitutu za celulozo in papir ukvarja predvsem s tiskom, razvojem embalaže in barvnim upravljanjem. Svoje znanje med drugim izpopolnjuje na doktorskem študiju grafike na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Vsak udeleženec seminarja bo prejel:

 • predstavitveni material v digitalni in tiskani obliki,
 • potrdilo o udeležbi,
 • osvežitev in prigrizek.

Kdaj in kje bo seminar potekal?

Seminar bo potekal v četrtek, 16. maja 2019, v prostorih Inštituta za celulozo in papir (Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana) in bo trajal 4 ure.

Kolikšna je cena seminarja?

Cena seminarja je 160 € + DDV

Podjetja, ki bodo prijavila več udeležencev, imajo pri vsakem četrtem posebno ugodnost. Udeležba vsakega četrtega predstavnika podjetja je brezplačna. Podjetja, ki so se udeležila seminarja o standardizaciji večbarvnega tiska v aprilu 2017, lahko uveljavljajo 10 % popust na kotizacijo za enega udeleženca.

Prijave so možne do petka, 10. maja 2019.

Več informacij:

 • igor.karlovits@icp-lj.si;  +386 1 200 28 47;  +386 51 603 237
 • gregor.lavric@icp-lj.si; +386 1 200 28 47;  +386 41 206 395