Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
ICP seminar

Seminar Standardizacija v večbarvnem tisku

Po devetih letih ko se ICP nazadnje oglasil na temo iz področja tiska iz grafike je tehnologija tiska, embalaže in grafičnih izdelkov šla bliskovito naprej. Nova mlada ekipa iz področja grafike in embalaže z polno podporo direktorice Mateje Mešl glede nakupa nove opreme, se odločila da osveži stare in naveže nove stike z grafično in predelovalno panogo, in ponudi sodobna znanja vsem zainteresiranim. Seminar Standardizacija v večbarvnem tisku kot prvi med planiranimi seminarji je bil izveden 13. aprila v prostorih Inštituta. Seminar je imel za teme komunikacijo v barvni verigi, ISO in druge standarde v grafični panogi, nove merilne pogoje in izbiro ustreznih materialov za pravilno postavitev standardizirane reprodukcije barv. Predstavljeni so standardi iz ofsetne in flekso tiska (nabor standardov 12647-X), zahteve standarda ISO 13655 glede merjenja barv v grafiki, G7 in druge metodologije kalibracije tiska. Praktični del je vseboval preverjanje pogojev opazovanja pod ISO standardu 3664:2009, merjenje vpliva optičnih belil na špektrofotometrijske in kolorimetrične vrednosti barv, kako izbrati ustrezno podlago in metode za preračun izmerjenih barv iz črne na belo podlago. Seminar in gradiva sta pripravila in izvedla dr Igor Karlovits in Gregor Lavrič. Za udeležence je bilo pripravljeno obilno gradivo na slovenščini, testi in praktične naloge ki smo jih skupaj izvajali na koncu da utrdimo teoretična znanja. Na seminarju se je udeležilo 19 ljudi iz grafične, embalažne in papirne panoge in po prvih odzivih lahko rečemo da je seminar bil uspešen in da so radovedni ljudje vedno v iskanju novih znanj, in priložnosti za kakor osebni tako in poslovni rast. Na praktičnem delu seminarja in v pavzah je bilo dosti vprašanj in v pogovoru smo prišli do novih idej glede sodelovanja in tudi novih tema ki so zanimive kakor za ljudi iz papirnici tako tudi iz tiskarn. Lahko napovedano da v prihodnem času skupaj z novo opremo iz področja flekso tiska bo organiziran seminar ki bo zajel še bolj embalažno panogo ki uporablja spot barve in sistemsko reševanje napak v proizvodnji z uporabo sodobnih analitičnih metod in odprtokodne programske opreme.

Pripravil Igor Karlovits