Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
dan papirništva

Sodelujemo. Mrežimo. Sooblikujemo…Prihodnost.

21. Dan slovenskega papirništva & 44. Mednarodni letni simpozij DITP – 22. in 23. november 2017

Papir je simbol trajnosti in papirna industrija je zgled trajnostnega delovanja v industriji. Uvaja vse več principov krožnega gospodarjena v svoje delovanje ter je odprta za novosti.

SODELUJEMO. Spremenjene razmere na trgu, digitalizacija, nove potrošniške navade ter novi načini ustvarjanja dodane vrednosti vodijo podjetja k sodelovanju, ki je več kot le to.  Gre za sodelovanje z namenom ustvarjanja skupne prihodnosti.

MREŽIMO. Papirna panoga se povezuje: tako znotraj verige vrednosti,  s svojimi dobavitelji in partnerji iz drugih dejavnosti kot povsem naključno ali ciljno, da se ustvarijo pogoji za skupno prihodnost papirja in izdelkov, papirne in drugih industrij, dejavnosti in storitev.

SOOBLIKUJEMO…  s svojim sodelovanjem in povezovanjem sooblikujemo, spreminjamo in razvijamo nove stvari, nove načine, nove postopke…

PRIHODNOST. Da, želimo si najti nove poti za uresničevanje skupne prihodnosti in nadaljnje pisanje zgodovine papirja.

Letošnja podoba dogodka  grafično ponazarja letošnji naslov dogodka: “Sodelujemo. Mrežimo. Sooblikujemo… Prihodnost.” Po eni strani se zavedamo trajnosti surovinske baze, ki je obnovljiva, rastoča in jo je možno večkrat reciklirati, hkrati pa je in bo zaradi vseh teh lastnosti interesantna tudi drugim industrijskim dejavnostim. V ospredju je povezovanje, mreženje, sodelovanje z različnimi deležniki kot nujna surovina za snovanje prihodnosti. Podoba jasno kaže, da gre za papirno in papirno predelovalno industrijo, ki sta na nek način veja kemijske industrije. Kemija je neizbežni del procesa proizvodnje papirja in obdelave papirja že danes, z njeno pomočjo pa si nadejamo še naprej snovati prihodnost, morda z novimi partnerji, novimi postopki…

PRIJAVE NA DOGODEK BODO ODPRTE 1. septembra 2017