Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Srečanje InnoRenew partnerjev v Kopru

V ponedeljek smo se partnerji InnoRenew projekta srečali v Kopru. Vodje posameznih sklopov so predstavili dosedanje delo in rezultate pridobljene v okviru projekta. Partnerji projekta smo se pogovarjali tudi o načrtovanih prihodnjih aktivnostih. V okviru projekta je naš inštitut razvil nov kompozit namenjen arhivom in muzejem za hranjenje predmetov kulturne dediščine, za katerega smo že vložili patentno prijavo.