Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Srečanje papirno predelovalne verige na Nizozemskem

Na povabilo nizozemskih kolegov smo se udeležili letnega srečanja papirno predelovalne verige 1.2.2017 v Arnhemu s kratko predstavitvijo programa CEL.KROG.

Nizozemska je v splošnem znana kot primer dobre prakse na področju uveljavljanja načel krožnega gospodarstva. To je področje, v katero prednostno vlagajo sredstva v raziskave, razvoj in inovacije. Na področju papirništva je znana po prvih manjših, specializiranih papirnicah, ki sledijo »multi-input/multi-output« strategiji, uporabi različnih alternativnih surovinskih virov in proizvodnji različnih primarnih in sekundarnih produktov. Vzporedno s tem se razvija tudi celotna dobaviteljska veriga in nova, visoko tehnološka podjetja, ki razvijajo opremo in storitve na tem področju.

Povabilo smo vzeli kot priložnost za krepitev naše mednarodne mreže in individualno za vzpostavitev poslovnih stikov, zato smo navezali stike z našimi poslovnimi partnerji (Botanični vrt, Univerza v Ljubljani-Biotehniška fakulteta, Calcit, Inštitut za celulozo in papir, Melamin, Paloma, Papirnica Vevče, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije). Dvodnevnega srečanja se je udeležilo 17 oseb.

Organizatorji srečanja, razvojnega centra KCPK (Kenniscentrum Papier en Karton) in Inštituta Bumaga so prav tako ponudili obisk podjetij, ki razvijajo specialno opremo za razklop biomase, podjetje, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in predelavo surovin iz odpadne biomase in iz alternativnih virov (travinje in odpadna kmetijska biomasa, enoletne rastline,  miskantus, konoplja itd.). Dan smo zaključili z ogledom papirnice Schut Paper mill, ki letno proizvedejo 4000 ton papirja.