Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Standardizacija v večbarvnem tisku

Program je pripravljen tako, da bo osvežil in dopolnil znanje kadrov v papirnicah, tiskarnah, embalažnih podjetjih in oblikovalskih studiih o kontroli in standardizaciji barvne reprodukcije v tisku. Srečanje bo tudi odlična priložnost za povezovanje in izmenjavo različnih izkušenj.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki na kakršen koli način sodelujejo v procesu priprave in izdelave različnih grafičnih izdelkov. Prav tako je primerno tudi za kupce in tržnike izdelkov, kjer igrajo barve pomembno vlogo pri prodaji.

Vsebina:

zahteve in pogoji standardizacije tiska v skladu s standardi SIST ISO 12647-X

zahteve in pogoji za določanje barvnih odtenkov

izdelava poskusnih odtisov

vpliv optičnih belil v papirjih in kartonih na merjenje barv

merjenje barv v skladu s SIST ISO 13655:2010

SWOP, Gracol, G7 vs. Fogra/ISO

Izobraževalni program se bo izvedel 13.aprila 2017, v prostorih Inštituta za celulozo in papir

Cena izobraževalnega programa je 160 € + DDV
Izobraževalni program se bo izvedel v primeru, da bo prijavljenih vsaj 10 udeležencev. Podjetja, ki bodo prijavila več udeležencev imajo pri četrtem posebno ugodnost (udeležba četrtega člana podjetja je brezplačna).
Za vsa morebitna vprašanja smo na voljo na: