Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Embalažne rešitve

Za trajnostno, varno in pametno embalažo

 

Na ICP vam nudimo razvoj, testiranje, optimiziranje, oblikovanje in izdelavo trajnostne, krožne in inovativne embalaže.

 

Znanje in sodobna oprema

Pri nas združujemo znanje in sodobno opremo za razvoj embalažnih produktov na laboratorijskem in polindustrijskem nivoju, s čimer zagotavljamo celovito ponudbo razvoja sodobnih rešitev krožne embalaže od ideje do prototipa.

 

Celosten pristop

Celosten pristop se prične pri izbiri inovativnega in/ali trajnostnega materiala (material razvijamo tudi po meri naročnika), nadaljuje z zasnovo oblikovne rešitve in izdelavo prototipa ali maloserijske naklade - vse to s sprotnim vrednotenjem skladnosti materiala in produkta z zahtevami zakonodaje in/ali trga. Na koncu embalažo ovrednotimo tudi kot odpadek, kjer ugotavljamo primernost za predelavo s snovnim recikliranjem, biorazgradljivost in kompostiranje.

 

Z razumevanjem in poznavanjem sodobnih potreb in izzivov na področju embalažnih rešitev, smo vaš pravi in zanesljiv partner.