Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Analiza vhodnih surovin in dodatkov

Analiza vhodnih surovin in dodatkov

Vhodna kontrola surovin in dodatkov omogoča identifikacijo morebitnih motečih snovi in pogojev za nemoteno proizvodnjo ter konstantno kakovost proizvedenih izdelkov. Določitve lignina, celuloze in hemiceluloze in Kappa števila omogočajo vrednotenje kakovosti uporabljenih vlaknin, mikroskopska analiza pa potrdi pravilno razmerje vlaken v papirju. Poleg omenjenih analiz nudimo tudi določitve adsorbiranih organskih halogenov AOX, težkih kovin in ostalih potencialno motečih snovi z uporabo FTIR spektroskopije in ostalih klasičnih metod.

S preskušanjem lignocelulozne biomase iz alternativnih virov vlaknin ocenjujemo možnosti za njeno uporabo kot vhodno surovino ali dodatek v proizvodnji papirja, tekstila in  kompozitnih materialov. Izvajamo preliminarne teste, s katerimi določimo vsebnost celuloze v različnih rastlinskih materialih oz. virih vlaknin in ocenimo možnosti za njihovo predelavo in uporabo. Na laboratorijsko pripravljenih papirnih listih testiramo mehansko-fizikalne lastnosti materialov, pridobljenih iz novih virov.

Mateja Zajc

Mateja Zajc

T: +386 1 200 28 30
mateja.zajc@icp-lj.si