Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Kemijske in mikrobiološke lastnosti

Kemijske lastnosti

Kemijsko analizo papirja izvajamo z namenom spremljanja kakovosti izdelkov za potrebe proizvajalcev, kot tudi za potrebe dobaviteljev in končnih uporabnikov. Kemijsko analizo papirja izvajamo tudi za potrebe ocene ustreznosti papirja in izdelkov namenjene za stik z živili in higienske izdelke. Določamo: težke kovine in ostale nevarne snovi kot so formaldehid, glioksal, n-heptanski in izooktanski ekstrakt, prisotnost samokopirnih papirjev, adsorbirane organske halogene (AOX), pentaklorfenol (PCP), poliklorirani bifenili (PCB) in drugih.

Za potrebe papirne industrije in reševanje težav v proizvodnem procesu in tehnologiji izvajamo različne kemijske karakterizacije motečih snovi, ki negativno vplivajo na proizvodnjo papirja in kakovosti izdelkov. Analiziramo obloge, lepljivke, procesne kemikalije, lesne smole, madeže in pretrge v papirju, sintetične polimere in ostalih snovi ki povzročajo težave v proizvodnji.

Kakovost vode je izredno pomemben dejavnik za potek proizvodnega procesa v papirni industriji. ICP je usposobljen za analizo industrijskih in odpadnih voda. Nabor kemijskih in bioloških metod za preskušanje odpadnih vodah zadošča potrebam spremljanja delovanja čistilnih naprav in zagotavlja informacije za nadaljnjo optimizacijo delovanja.

Mikrobiološke lastnosti

Z mikrobiološkimi preskusi ugotavljamo prisotnost mikroorganizmov v vhodnih surovinah, dodatkih, v procesu izdelave, na površini izdelka in ocenjujemo učinkovitost delovanja biocidnega sistema ali delovanja čistilne naprave.

S pomočjo mikrobioloških preskušanj ugotavljamo dejavnike, ki povzročajo težave v proizvodnem procesu (smrad, obloge, sprememba barve, sprememba viskoznosti) in ključne mikrobiološke dejavnike končnih izdelkov kar je še posebej pomembno pri higienskih papirjih  in papirjih namenjenih za stik z živili.

Številni mikroorganizmi so vključeni tudi v čiščenje odpadne vode na čistilnih napravah. Sestava aktivnega blata in prisotnost različnih organizmov v blatu je kazalnik učinkovitosti delovanja čistilne naprave. Prav analize vezane na določitve organizmov pa omogočajo napovedovanje in pravočasno ukrepanje na čistilnih napravah.

Nudimo vam določitve različnih skupin mikroorganizmov v procesu, dodatkih in na končnem izdelku ter analizo prisotnosti organizmov v aktivnem blatu.

Bojan Borin

T: +386 1 200 28 15
bojan.borin@icp-lj.si