Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Modificirana metoda INGEDE 11 je laboratorijska simulacija najpomembnejših faz flotacijskega deinkanja (razpuščanja in flotacije). Omogoča ovrednotenje uspešnosti  odstranjevanja tiskarske barve v industrijskem postopku deinkanja potiskanega papirja in se vrednoti z določanjem vlakninskega izkoristka in ISO beline dobljenih vlaken.

Ocena deinkabilnosti je zahteva nekaterih okoljskih znakov in je pomemben parameter potiskanih izdelkov, ki se jih uporablja kot vhodno surovino pri recikliranju papirja.

Mija Sežun

Mija Sežun

T: +386 1 200 28 18
mija.sezun@icp-lj.si