Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Oceno deinkabilnosti izvajamo po najnovejšim ISO standardima (ISO 21331:2020; ISO 21892:2020; ISO 21993:2020 ) in po modificirani INGEDE 11 metodi. Modificirana metoda INGEDE 11 je laboratorijska simulacija najpomembnejših faz flotacijskega deinkanja (razpuščanja in flotacije). Omogoča ovrednotenje primernosti potiskanega papirja za odstranjevanje tiskarske barve v industrijskem postopku deinkanja in se vrednoti z določanjem vlakninskega izkoristka in ISO beline dobljenih vlaken.

Ocena deinkabilnosti je zahteva nekaterih okoljskih znakov in je pomembna lastnost potiskanih izdelkov, ki se jih uporablja kot vhodno surovino pri recikliranju papirja.

Bojan Borin

T: +386 1 200 28 15
bojan.borin@icp-lj.si