Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Reciklabilnost papirne in kartonske embalaže je definirana kot sposobnost odstranjevanja papirniških vlaken od nepapirnih komponent, nerazvlakljivih delcev (kosmičev) in lepljivih nečistoč, ki so ostanki uporabljenih embalažnih lepil. Vsebnost vseh omenjenih komponent mora biti čim nižja, hkrati pa dobljeni vlakninski izkoristek čim višji, da bo celoten postopek recikliranja embalaže ekonomičen.

Laboratorijska EPL (EcoPaperLoop) metoda za določanje reciklabilnosti embalaže je simulacija priprave snovi v postopku recikliranja in omogoča kvantitativno določitev najpomembnejših parametrov reciklabilnosti. Nudimo izdelavo ocene reciklabilnosti za posamezne papirne izdelke.

Mija Sežun

Mija Sežun

T: +386 1 200 28 18
mija.sezun@icp-lj.si