Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Okoljski znaki

Okoljski znaki so označbe, ki pomagajo potrošniku na enostaven in hiter način prepoznati okolju prijaznejše izdelke in storitve. Stroge zahteve, katerim morajo ustrezati izdelki vključujejo okoljske, energetske in druge kriterije.

Nudimo izvedbo zahtevanih analiz procesnih parametrov in končnih izdelkov  ter svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije za presojo skladnosti.. Nudimo celostne storitve za:

  • okoljsko marjetico, preverjanje kakovosti končnih izdelkov in določitve formaldehida, glioksala, izločanja antimikrobnih snovi, belil in barvil ter določanje procesnih parametrov kot so kemijska potreba po kisiku, fosfor in AOX,
  • modrega angela, testiranje končnih izdelkov na izločanje antimikrobnih snovi, določitev bisphenol A, ter belil in barvil,
  • nordijskega laboda, preverjanje kakovosti končnih izdelkov in določitve formaldehida, glioksala, izločanja antimikrobnih snovi, belil in barvil, natezne energije, določitev absorpcijskih lastnosti, PCB in PCP ter določitev procesnih parametrov kot so TOC in KPK.

icp@icp-lj.si

T: +386 1 200 28 00