Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Zahteve za higienske izdelke

Higienski papirji so specialni izdelki z visoko sposobnostjo absorpcije. Najbolj prepoznavnimi higienski izdelki so toaletni papirji, kuhinjske in industrijske brisače, papirnati in kozmetični robčki ter številni drugi izdelki, namenjeni osebni higieni.

Nudimo celostno analizo higienskih papirjev na področjih:

  • mehansko-fizikalnih lastnosti; določitve gramature, optičnih lastnosti, vpojnosti in drugih
  • kemijskih analiz; določitve n-heptanskega ekstrakta, senzoričnega testiranja, formaldehida, glioksala, težkih kovine, PCB, PCP in drugih.
  • mikrobioloških analiz; določitve aerobnih mezofilnih bakterij, plesni, kvasovk, prisotni coli, koliformnih bakterij,  aeruginosain drugih.
Mateja Zajc

Mateja Zajc

+386 1 200 28 63
mateja.zajc@icp-lj.si