Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Zahteve za izdelke, namenjenim za stik z živili

Izdelki, namenjeni za stik z živili

Materiali in izdelki iz papirja, kartona in lepenke, ki prihajajo v stik z živili, lahko vplivajo na kakovost živil. Papirnati izdelki namenjeni posrednemu ali neposrednemu stiku z živili, morajo biti dovolj inertni, da njihove sestavine ne migrirajo v živilo v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje, povzročale spremembe v sestavi živil ali poslabšale organoleptične lastnosti.

Nudimo celovite storitve ocen papirja, kartona in lepenke za namene posrednega ali neposrednega stika z živilom. Parametre testiranja določimo na podlagi zakonskih zahtev, priporočil papirne in papirno-predelovalne industrije ob upoštevanju namena in vrste pakiranega živila.

Seznam metod za testiranje izdelkov za stik z živili

Bojan Borin

T: +386 1 200 28 15
bojan.borin@icp-lj.si