Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Oplemenitenje papirja in kartona

Premazovanje v papirni industriji predstavlja najpomembnejši proces oplemenitenja. Namen premazovanja je izboljšanje potiskljivosti, kar se izraža skozi doseganje sijaja, gladkosti, beline, opacitete, zaprtosti površine, enakomernosti navzemanje tiskarske barve in kakovosti odtisa.

Na ICP imamo znanje o pigmentih, vezivih, kovezivih in ostalih dodatkih ki so potrebni za pripravo in uporabo premazne mešanice na papirju in kartonu za različne namene.

Laboratorijska in pilotna oprema omogoča testiranje različnih dodatkov, optimiranje receptur premaznih mešanic, premazovanje na laboratorijskem in kasneje na pilotnem nivoju in omogoča simulacijo proizvodnje. S povezovanjem dobaviteljev in raziskovalnimi organizacijami rešujemo vsakodnevne težave, svetujemo in razvijamo nove produkte.

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant

Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si