Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Površinske in optične lastnosti

Površinske in optične lastnosti končnih izdelkov so pomembne, saj izdelki z boljšimi lastnostmi izražajo konkurenčno prednost v isti skupini izdelkov. Trend površinskega oplemenitenja površinskih lastnosti gre v smeri razvoja barier, ki omogočajo zaporo za pline, vodo in zrak. Poleg teh so pomembne tudi druge površinske lastnosti kot so gladkost, hrapavost, omočljivost, ki jih opravljamo v našem laboratoriju. Poleg omenjenih analiz nudimo tudi določitve optičnih lastnosti, sijaja, beline, opacitete in drugih.

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si