Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Izjave o skladnosti

Izjave o skladnosti

Izjava o skladnosti je izjava, s katero proizvajalec potrjuje skladnost proizvoda/izdelka z zahtevami aktualne zakonodaje in drugih uradnih smernic in pravil. Za vsako posamezno vrsto materialov in izdelkov so postopki preverjanja skladnosti različni in jih določajo posamezne zakonske direktive in usmeritve, kjer so navedene minimalne zahteve, ki naj bi jih material, izdelek ali odpadek izpolnjeval.

Inštitut za celulozo in papir je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-058 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025:2017), za katerega je SA podpisnica EA MLA sporazuma. (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-za-celulozo-in-papir/).

Preskušanja v obsegu priloge akreditacijske listine LP-058 bodo izvedena v okviru akreditirane dejavnosti ostala preskušanja pa v neakrediranem območju, vendar skladno s relevantnimi standardi in sistemom kakovosti SIST ISO 17025:2017 (primerno označeno v ponudbi).

V okviru neakreditirane dejavnosti za vas pregledamo ustrezno zakonodajo in opravimo vse potrebne postopke preverjanja skladnosti po direktivah in modulih, določenih za posameznem izdelek oziroma material za naslednja področja:

Materiali in izdelki za stik z živili

Vrednotenje higienskih papirjev

Varnost igrač (otroške knjige in slikanice)

Biorazgradljivost, kompostabilnost in ekotoksičnost

 

KAJ VSE STORIMO ZA VAS?

  • Preverimo zakonodajne zahteve za posamezne materiale in izdelke
  • Svetujemo in izberemo ustrezne parametre testiranja
  • Izvedemo vsa potrebna laboratorijska preskušanja

Na osnovi celotnega pregleda izdamo izjavo o skladnosti neodvisne inštitucije.