Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Izjave o skladnosti

Izjave o skladnosti

Izjava o skladnosti je izjava, s katero proizvajalec potrjuje skladnost proizvoda/izdelka z zahtevami aktualne zakonodaje in drugih uradnih smernic in pravil. Za vsako posamezno vrsto materialov in izdelkov so postopki preverjanja skladnosti različni in jih določajo posamezne zakonske direktive in usmeritve, kjer so navedene minimalne zahteve, ki naj bi jih material, izdelek ali odpadek izpolnjeval.

Smo neodvisna institucija in akreditiran laboratorij po SIST ISO 17025:2017, za preskušanja v obsegu priloge akreditacijske listine LP-058 (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/institut-za-celulozo-in-papir/). Za vas pregledamo ustrezno zakonodajo in opravimo vse potrebne postopke preverjanja skladnosti po direktivah in modulih, določenih za posameznem izdelek oziroma material za naslednja področja:

Materiali in izdelki za stik z živili

Vrednotenje higienskih papirjev

Varnost igrač (otroške knjige in slikanice)

Biorazgradljivost, kompostabilnost in ekotoksičnost

 

KAJ VSE STORIMO ZA VAS?

  • Preverimo zakonodajne zahteve za posamezne materiale in izdelke
  • Svetujemo in izberemo ustrezne parametre testiranja
  • Izvedemo vsa potrebna laboratorijska preskušanja

Na osnovi celotnega pregleda izdamo izjavo o skladnosti neodvisne inštitucije.