Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Varnost igrač (otroške knjige in slikanice)

 

Igrače morajo izpolnjevati varnostne zahteve, ki jih določa Direktiva o varnosti igrač 2009/48/ES. Varnost otroških knjig kot igrač testiramo skladno z mednarodnim standardom EN 71:

 

SIST EN 71-1:2015                         Varnost igrač - 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti

SIST EN 71-2:2011 + A1:2014      Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost (vključno z dopolnilom A1)

SIST EN 71-3:2013 + A1:2014      Varnost igrač - 3. del: Migracija določenih elementov

 

 

 

Bojan Borin

T: +386 1 200 28 15
bojan.borin@icp-lj.si