Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Kompostiranje in biološka razgradnja

Kompostiranje in biološka razgradnja (SIST EN 13432)

Pojma biorazgradljivost in kompostabilnost povezujemo z okolju prijaznimi izdelki, ki so del prirojenega cikla zemlje in se lahko v razgradijo nazaj v naravne elemente. Tudi zakonodaja in smernice na evropski in svetovni ravni vedno bolj težijo k trajnostnemu razvoju in dokazovanju biorazgradljivosti produkta. K testu biorazgradljivosti sta pridružena še test simuliranega kompostiranja in test ekotoksičnosti. Z opremo primerljivo z ostalimi priznanimi evropskimi laboratoriji (ECHO respirometer) in visoko stopnjo prilagodljivosti vam lahko pomagamo analizirati vaš produkt v skladu z veljavnimi standardi in priporočili na področju biorazgradljivosti, kompostabilnosti in ekotoksičnosti.

 

 

Daša Medvešek

Daša Medvešček

T: +386 1 200 28 63
dasa.medvescek@icp-lj.si

Prisluhnemo vašim potrebam in vas vodimo skozi celoten postopek do uspešne pridobitve registriranega znaka ICP BIODEGRADABLE / ICP INDUSTRIAL COMPOSTABLE / ICP HOME COMPOSTABLE. Vsak izmed registriranih znakov potrjuje da je izdelek biorazgradljiv / primeren za industrijsko kompostiranje / primeren za domače kompostiranje in izpolnjuje merila in kriterije zapisane v aktualnih evropskih standardih. Registriran znak vam daje pravico za uporabo znaka za čas veljavnosti potrdila o skladnosti v skladu s pogoji opredeljenimi v aneksu.

SIST EN 13432:2001: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže

SIST EN 14995:2007: Polimerni materiali - Vrednotenje primernosti za kompostiranje - Preskusna shema in specifikacije

SIST EN ISO 14855-1:2013: Določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja – Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida – 1. delo: Splošna metoda (ISO 14855-1:2012)

SIST EN 14045:2003: Embalaža – Vrednotenje razkroja embalažnih materialov v praktičnih preskusih pod določenimi pogoji kompostiranja

ISO 20200: Plastics — Determination of the degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory-scale test

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2: Test No. 208: Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test

Mateja Zajc

 Mateja Zajc

T: +386 1 200 28 63
mateja.zajc@icp-lj.si