Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Naj bodo vaši materiali in izdelki za stik z živili varni

 

V stik z živili prihajajo različni materiali in izdelki iz papirja, kartona, lepenke, njihove medsebojne kombinacije ali kombinacije z drugimi materiali, ki lahko vplivajo na kakovost živil in posledično na zdravje ljudi.

Materiali, ki so v stiku z živili, lahko poslabšajo organoleptične lastnosti živila, sproščajo nevarne snovi v živilo in povečajo tveganje za zdravje potrošnika. Zato morajo proizvajalci materialov in izdelkov (embalaža, ovojnine, izdelki za široko potrošnjo), ki posredno ali neposredno prihajajo v stik z živili, testirati njihovo ustreznost i z vidika potencialnega vpliva na kakovost živil in zdravje ljudi. Skladnost materialov in izdelkov z zakonodajnimi zahtevami dokazujejo z Izjavo o skladnosti.

Nudimo celostno podporo in strokovno svetovanje za izdajo  Izjave o skladnosti. Za vas načrtujemo in izvedemo vse postopke preverjanja in ocenjevanja različnih vrst materialov in izdelkov, namenjenih stiku z živili.

Naše storitve izvajamo v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004, veljavnimi standardi in zahtevami ter priporočili industrije in trgov.

KAJ VSE STORIMO ZA VAS?

  • Preverimo zakonodajne zahteve za posamezne materiale in izdelke, namenjene posrednemu ali neposrednemu stiku z živili
  • Svetujemo in izberemo ustrezne parametre testiranja glede na vrsto živila (suho, mastno, mokro) in dolžino stika materiala z živilom
  • Izvedemo vsa potrebna laboratorijska preskušanja
  • Na osnovi celotnega pregleda izdamo izjavo o skladnosti neodvisne inštitucije

 

Mateja Zajc

Mateja Zajc

+386 1 200 28 63
mateja.zajc@icp-lj.si