Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Izobraževanje

Biodegradable or Compostable

Strokovni seminar: Biodegradibilno ali kompostabilno?

 

Ko govorimo o trajnostnem ravnanju z materiali, sta biorazgradljivost in kompostabilnost zelo pogosti besedi. Toda ali v resnici vemo, kaj pomenita?

Zaskrbljenost industrije komposta, ki se sooča z materiali, za katere se je trdilo, da so biološko razgradljivi ali kompostibilni, je privedla do razvoja evropskega standarda EN 13432, ki določa merila, kaj lahko ali ne moremo opisati kot kompostabilno in čemu lahko pravimo biorazgradljivo. Podobne standarde določa tudi ameriški standard ASTM D6400-99.

Ciljna skupina seminarja so vsa podjetja, ustanove in posamezniki, ki se srečujejo s predpisi iz področja biorazgradljivosti in kompostiranja.

Udeleženci seminarja bodo lahko pridobili znanje o:

  • Postopkih biorazgradljivosti in kompostabilnosti.
  • Trenutnih zakonodajah in trendih na tem področju.
  • Možnostih preizkušanja materialov in izdelkov.

 

Za udeležbo na seminarju ni potrebno nikakršno predznanje.

 

KONTAKT: Daša Medvešček