Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Akademija za papirništvo

AP

Akademija za papirništvo

ICP kot razvojna institucija papirne in papirno predelovalne industrije zagotavlja stalen razvoj in prenos znanja. Naši izobraževalni programi so odgovor na potrebe podjetij po dodatnem specialističnem usposabljanu zaposlenih, izobraževanju in dodatni kvalifikaciji novo zaposlenih. Tako pripomoremo k prenosu znanj in trendov na področju proizvodnje ter predelave papirja in kartona.

Izvajamo programe strokovnega izobraževanja odraslih za specifične profile v papirništvu. Sodelujemo pri načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za poklicne in srednje šole. V sodelovanju s podjetji razvijamo in izvajamo programe funkcionalnega usposabljanja ter dodatnega strokovnega izobraževanja po potrebi.