Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Izobraževanje po naročilu

ICP ponuja izobraževanje o osnovah papirništva po dogovoru, glede na želene vsebine in ciljne skupine udeležencev. Vključuje programe za skupine ali individualno izobraževanje, pripravljeno po meri naročnika, v prostorih ICP ali pri naročniku.

Predstavitev osnov papirništva - izobraževanje po naročilu

Osnovna ponudba obsega izvedbo izobraževanja v obsegu 24 izobraževalnih ur s spremljajočimi praktičnimi prikazi v treh delovnih dneh. Po dogovoru z naročnikom se lahko oblikuje prilagojen program glede na ciljne skupine in vsebine za posamezno podjetje ali skupino. Nabor vsebin vključuje:

Osnovni pojmi o papirništvu (zgodovina izdelave papirja, papir kot 3D material in nosilec informacij, osnovne lastnosti papirja, vrste papirjev in kartonov, formati papirja).

Surovine za izdelavo papirja in kartona, surovine za oplemenitenje papirja (osnovne surovine za izdelavo papirja, papirniška pomožna sredstva, premazna sredstva, priprava/obdelava surovin, praktični prikaz izdelave laboratorijskega lista, laboratorijsko premazovanje papirja/kartona, mikroskopija).

Tehnologija izdelave papirja (dejavniki formacije papirnega traku iz vlaknin in papirniških pomožnih sredstev, pregled in funkcije sestavnih delov papirnega in premaznega stroja, dodelava, dodelavni stroji).

Mikrobiologija v papirništvu (osnove mikrobiologije, vstopne točke mikrobov v sistem papirnice, mikrobiologija papirnega stroja in končnega izdelka, biocidi v papirništvu).

Testiranje papirja (klima in papir, osnovne, mehanske, površinske, optične in ostale lastnosti papirja/kartona)

Tehnologija tiska (tiskarske lastnosti papirja, optične in barvne lastnosti odtisa, kakovost odtisa glede na tehniko tiska, zahteve papirjev za posamezne vrste tiska)

Ekologija v papirništvu (ravnanje z odpadki, re-uporaba odpadnega papirja – recikliranje, čiščenje odpadnih vod in okoljska zakonodaja, reciklabilnost)

Trendi v papirništvu (novejše metode priprave/obdelave vlaknin, surovin in procesnih voda, nanoceluloza, napredna embalaža).

dr. David Ravnjak

T: +386 1 200 28 19
david.ravnjak@icp-lj.si