Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Papirniška šola

Papirniška šola 2019/2020

 

Papirniška šola predstavlja prvi celovit program strokovnega izobraževanja v okviru »Akademije za papirništvo«, ki je nastal v sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij in Inštituta za celulozo in papir.

 

Program

Tokratni program smo na podlagi izkušenj preteklih let in pričakovanj uporabnikov nadgradili z dodatnimi vsebinami in s praktičnimi vajami. 94-urni program sedaj pokriva podajanje teoretičnih znanj o celotnem procesu proizvodnje papirja/kartona kot tudi praktične vaje računalniške simulacije procesov in proizvodnje papirja na pilotnem papirnem stroju ICP. Udeležencem zagotavlja pridobivanje osnovnih znanj za razumevanje celotnega procesa v papirništvu ter specifična znanja za vodenje posameznih faz procesov. Zasnovan je v 13-ih modulih.

Št. Modul Vsebine Ure
1 Uvod v papirništvo Zgodovina, Slovenska papirna industrija, papirni izdelki, standardi in kakovost. 4
2 Fizikalno tehnične osnove Osnove kemije in fizike 4
3 Surovine Les in drugi viri, papirniška osnovna sredstva, pomožna sredstva. 8
4 Priprava snovi Izvršni elementi v pripravi snovi, merilna regulacija in upravljanje, meritve v pripravi snovi, strojeslovje. 12
5 Papirni in kartonski stroj Osnovni deli stroja, konstantni sistem, oblikovanje lista, vodenje snovi in voda, stiskanje, strojna vprega, sušenje, postopki v izdelavi.

 

22
6 Praktične vaje Papirniško računanje, računalniška simulacija procesov, proizvodnja na papirnem stroju ICP. 4
7 Oplemenitenje Premazovanje, sušenje, glajenje. 4
8 Dodelava Razrez papirja in kartona, pakiranje, skladiščenje in odprema, kakovost delovnih procesov in izdelkov, strokovno računstvo. 8
9 Predelava in tisk Predelava papirja in kartona, tehnologije tiska 4
10 Higienski papir in izdelki Izdelava papirja, izdelki iz higienskih papirjev, stroji in naprave za izdelavo okroglega in zloženega programa, izdelava, pakiranje, skladiščenje in odprema izdelkov, kakovost in kontrola končnih izdelkov. 8
11 Spremljajoči procesi Testiranje-kontrola kakovosti, on-line kontrola; kakovost delovnih procesov in izdelkov; vzdrževanje-mehanski, hidravlični in pnevmatski sklopi; varstvo pri delu – stroji, kemikalije, požarno varstvo. 8
12 Energija v papirništvu Vloga in pomen energije, energenti, simboli, tokokrog para-kondenzat, prenos toplote, gretje sušilnih valjev, hlapni pokrovi in rekuperacija toplote. 4
13 Ekologija in ekonomija Trajnostni vidiki proizvodnje, ekologija procesa, emisije, kontrola procesa, čiščenje, ekonomija v papirništvu 4

 

Zakaj se vpisati v Papirniško šolo?

  • Pri svojem delu boste postali uspešnejši, učinkovitejši in konkurenčnejši.
  • Ker vam bo Papirniška šola pomagala razvijati vašo poklicno kariero.
  • Nadgradili in poglobili boste obstoječa znanja in kompetence.
  • Izboljšali svoje poznavanje panoge in njenih procesov ter tehnologij.
  • Dobili pomembne izkušnje, saj boste podane vsebine podkrepili s praktičnimi prikazi in preskusi na pilotni opremi.
  • Neposredno boste lahko izmenjali izkušnje med predavatelji in udeleženci iz različnih podjetij.

 

Komu je Papirniška šola namenjena?

  • Različnim profilom v papirni industriji.
  • Različnim profilom v papirno-predelovalni industriji ter povezani panogah grafika, tisk, embalaža, posredništvo.
  • Vsem drugim, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanje s področja papirništva.

 

Predavatelji

Predavatelji so strokovnjaki iz podjetij in inštituta, ki so z združitvijo vrhunskih znanj in izkušenj na različnih strokovnih področjih program tudi skupno oblikovali:

Predavatelji Organizacija
Andrej Šinkovec

Janja Juhant Grkman

dr. Igor Karlovits

Aleš Rome

Inštitut za celulozo in papir
dr. David Ravnjak Papirnica Vevče
Janez Kokalj

Janez Per

Rok Šuštar

Jože Kopač

Količevo Karton
dr. Kristina Stakne

Goran Vučković

Alojz Cvetko

Paloma Sladki vrh
Klemen Burgar TIP 95
Aleš Knavs Radeče Papir Nova
Metod Logar Andritz Fabrics and Rolls

 

Organizacija in potek usposabljanja

Izobraževanje poteka 1x tedensko v popoldanskem času (po 4 šolske ure) v prostorih Inštituta za celulozo in papir, na Bogišićevi ulici 8, Ljubljana. Sklop predavanj je razdeljen na posamezne module in vključuje računalniško simulacijo procesov ter praktični prikaz na pilotnem papirnem stroju na Inštitutu za celulozo in papir. Program vključuje tudi ogled proizvodnje na 6 lokacijah sodelujočih podjetij s praktičnim prikazom procesov v proizvodnji različnih izdelkov. Med samim izvajanjem izobraževanja sta organizirana dva vmesna pisna preverjanja znanj in končno preverjanje, s katerimi lahko uspešno potrdite pridobljeno znanje.

 

Cena

1.300,00 € + DDV

Cena vključuje izvedbo izobraževanj po programu, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke med odmori, preverjanje znanja in podelitev priznanje za uspešno opravljeno izobraževanje.

 

Prijave

Prijave udeležencev sprejemamo do 15. 7. 2019 na zavihku Prijavnica ali na naslovu janja.juhant-grkman@icp-lj.si.

 

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant

Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si