Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Papirniška šola

Papirniška šola

 

Papirniška šola predstavlja prvi celovit program strokovnega izobraževanja v okviru »Akademije za papirništvo«, ki je nastal v sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij in Inštituta za celulozo in papir.

 

Program

V 93-urnem izobraževalnem programu, v 14 modulih udeleženci pridobijo različna teoretična in praktična znanja s področja papirništva.

Program izobraževanja je nadgrajen z novim modulom »Preverjanje skladnosti materiala in življenjska doba izdelka«, kjer se udeleženci seznanijo z zakonodajo in preverjanjem skladnosti ter spoznajo kaj se zgodi s papirnim izdelkom v fazi recikliranja oziroma njegove predelave (biološke razgradnje ali kompostiranja).

Predavanja so razdeljena na posamezne module, kjer udeleženci spoznajo ključna področja papirništva, kot so začetki papirništva, proizvodnja, oplemenitenje in dodelava, spoznali različne vrste papirja in njihovo uporabo, tehnologije tiska, energetiko, ekonomijo in ekologijo ter koncept obravnave življenjske dobe izdelka v papirni industriji. Poleg teoretičnega znanja se udeleženci srečajo tudi z računalniško simulacijo procesov in so udeleženi pri praktičnem prikazu izdelave papirja na pilotnem papirnem stroju, ki ga imamo na Inštitutu za celulozo in papir.

Program vključuje tudi ogled proizvodnje papirja v sodelujočih podjetjih s praktičnim prikazom procesov v proizvodnji različnih izdelkov.

Med samim izvajanjem izobraževanja sta organizirani dve vmesni pisni preverjanji znanj in končno preverjanje, s katerimi udeleženci potrdijo uspešno pridobljeno znanje. Ob zaključku izobraževanja prejmejo tudi priznanje s strani vodstev podjetij.

Št. Modul Vsebine Ure

 

1 Uvod v papirništvo Zgodovina, Slovenska papirna industrija, papirni izdelki, standardi in kakovost. 3
2 Fizikalno tehnične osnove Osnove kemije in fizike 4
3 Surovine Les in drugi viri, papirniška osnovna sredstva, pomožna sredstva. 8
4 Priprava snovi Izvršni elementi v pripravi snovi, merilna regulacija in upravljanje, meritve v pripravi snovi, strojeslovje. 10
5 Papirni in kartonski stroj Osnovni deli stroja, konstantni sistem, oblikovanje lista, vodenje snovi in voda, stiskanje, strojna vprega, sušenje, postopki v izdelavi.

 

16
6 Praktične vaje Papirniško računanje, računalniška simulacija procesov, proizvodnja na papirnem stroju ICP. 4
7 Oplemenitenje Premazovanje, sušenje, glajenje. 3
8 Dodelava Razrez papirja in kartona, pakiranje, skladiščenje in odprema, kakovost delovnih procesov in izdelkov, strokovno računstvo. 8
9 Predelava in tisk Predelava papirja in kartona, tehnologije tiska 4
10 Preverjanje skladnosti in življenjska doba izdelka Papir in karton kot material za stik z živili, biorazgradljivost in kompostiranje, reciklabilnost 3
11 Higienski papir in izdelki Izdelava papirja, izdelki iz higienskih papirjev, stroji in naprave za izdelavo okroglega in zloženega programa, izdelava, pakiranje, skladiščenje in odprema izdelkov, kakovost in kontrola končnih izdelkov. 8
12 Spremljajoči procesi Testiranje-kontrola kakovosti, on-line kontrola; kakovost delovnih procesov in izdelkov; vzdrževanje-mehanski, hidravlični in pnevmatski sklopi; varstvo pri delu – stroji, kemikalije, požarno varstvo. 8
13 Energija v papirništvu Vloga in pomen energije, energenti, simboli, tokokrog para-kondenzat, prenos toplote, gretje sušilnih valjev, hlapni pokrovi in rekuperacija toplote. 4
14 Ekologija in ekonomija Trajnostni vidiki proizvodnje, ekologija procesa, emisije, kontrola procesa, čiščenje, ekonomija v papirništvu 4
Pisno preverjanje 6

Zakaj se vpisati v Papirniško šolo?

 • Pri svojem delu boste postali uspešnejši, učinkovitejši in konkurenčnejši.
 • Ker vam bo Papirniška šola pomagala razvijati vašo poklicno kariero.
 • Nadgradili in poglobili boste obstoječa znanja in kompetence.
 • Izboljšali boste svoje poznavanje panoge in njenih procesov ter tehnologij.
 • Dobili boste pomembne izkušnje, saj boste podane vsebine podkrepili s praktičnimi prikazi in preskusi na pilotni opremi.
 • Neposredno boste lahko izmenjali izkušnje med predavatelji in udeleženci iz različnih podjetij.

 

Komu je Papirniška šola namenjena?

 • Različnim profilom v papirni industriji
 • Različnim profilom v papirno-predelovalni industriji ter povezani panogah:
  • grafika
  • tisk
  • embalaža
  • posredništvo
  • dobavitelji
 • In vsem drugim, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanje s področja papirništva.

 

Predavatelji

Predavatelji so vrhunski strokovnjaki iz inštituta in različnih podjetij z dolgoletnimi izkušnjami na področju papirništva.

 

Predavatelji so:

- dr. David Ravnjak, direktor, ICP

- Janja Juhant Grkman, raziskovalka in koordinatorka Papirniške šole, ICP

- Andrej Šinkovec, vodja oddelka materiali in tehnologija v papirništvu, ICP

- Aleš Rome, tehnolog na papirnem stroju, ICP

- dr. Igor Karlovits, vodja oddelka grafika in embalaža, ICP

- Bojan Borin, vodja laboratorija, ICP

- Mateja Zajc, skrbnica sistema kakovosti, ICP

- Aleš Knavs, vodja proizvodnje, Radeče papir Nova

- Metod Logar, prodajno servisni inženir, Andritz Fabrics and Rolls

- Klemen Burgar, razvojni inženir, TIP 95

- Janez Kokalj, strokovni sodelavec, Iskra ISD

- Janez Per, vodja oddelka Dodelava v MM Količevo, upokojenec

- Jože Kopač, neodvisni svetovalec za učinkovito rabo energije, upokojenec

- Goran Vučković, razvojni inženir, Paloma Sladki vrh

- Vesna Komperšek, razvojnik, Paloma Sladki vrh

Termin izobraževanja

Izobraževanje bo potekalo 1x tedensko v popoldanskem času (po 3-4 šolske ure) v prostorih Inštituta za celulozo in papir, na Bogišićevi ulici 8, Ljubljana, od septembra do maja.

Prijave in dodatne informacije

Dodatne informacije nudi Janja Juhant Grkman in sicer po e-pošti janja.juhant-grkman@icp-lj.si oziroma po tel. 01/200-28-48. Prijava je možna po e-pošti janja.juhant-grkman@icp-lj.si

 

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant

Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si