Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Poljudno znanstvena promocija papirništva

Promocija papirništva med mladimi in manj mladimi

 

Ustvarjalni dan (otroci do 6. leta starosti)

Za naše najmlajše obiskovalce organiziramo ustvarjalni dan, kjer otroci spoznajo papirni stroj, kot veliko a dobrohotno in okolju prijazno stvar, ki omogoča nastanek papirja. Otroci spoznajo ročen način izdelave papirja in ga sami tudi izdelajo.

 

Tehnični dan (osnovnošolci in srednješolci)

Za skupine osnovnošolcev omogočamo praktično predstavitev procesa proizvodnje papirja, ki ga učenci spoznavajo v okviru Tehničnega pouka v 6. razredu. Predstavitvi sledi nadgradnja teoretičnega znanja s prikazom izvajanja analiz, ki je prilagojena in primerna njihovim znanjem. Učenci se na koncu pomerijo v kvizu »Lepo je biti papirničar«, kjer preko 15 vprašanj preverijo in utrdijo svoje znanje in se potegujejo za priznanje Poznavalca papirništva, Carja papirništva ali Velecarja papirništva.

Za srednješolce predstavimo papirništvo na višji ravni z vključevanjem kemijskih, bioloških in mehansko-fizikalnih parametrov, ki jih spoznajo med samim poukom in povezovanjem z znanji iz zgodovine in geografije. Sledi ogled kemijskega, biološkega, grafičnega in mehansko-fizikalnega laboratorija in papirnega stroja s predstavitvijo sodobnih trendov in smeri razvoja v papirništvu.

 

Uporaba papirja v vsakdanjiku (odrasli obiskovalci)

Da papir ni enak papirju, in da ni vseeno kakšen papir uporabljamo za osebno higieno in katerega za tiskanje, seznanimo naše obiskovalce s kratkim uvodnim predavanjem, ki ga tudi ciljno prilagodimo. Obiskovalci si ogledajo laboratorije in pilotne naprave za proizvodnjo papirja.

dr. Tea Kapun

T: +386 1 200 28 48
tea.kapun@icp-lj.si