Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Strokovni seminarji

Strokovni seminarji

Organiziramo tudi strokovne seminarje s področja papirništva, ki so namenjeni tako zaposlenim v papirni, predelovalni in povezanih industrijah, kot širši javnosti. Sodobna znanja in napredne informacije podajo strokovnjaki ICP na zanimiv način, ki ga prilagodijo ciljni skupini.

Seminarji se organizirajo letno ali na  podlagi povpraševanja.

Trenutna ponudba strokovnih seminarjev:

 

Materiali in izdelki v stiku z živili

Čas: 4 ure

V stik z živili prihajajo različni materiali in izdelki, ki lahko vplivajo na kakovost živil in posledično na zdravje ljudi. Zaradi tega zakonodaja postavlja stroge predpise in standarde za preverjanje skladnosti. Na seminarju so predstavljeni aktualni predpisi na področju stika z živili za papir, karton, lepenko in plastiko, nabor standardiziranih postopkov za preverjanje ustreznosti materialov in izdelkov v stiku z živili ter trendi in pomembni vidiki razvoja trajnostnih materialov in embalaže.

 

Analitika v papirništvu

Čas: 4 ure

Delavnica je namenjena tehničnem osebju, ki dela na fazni in končni kontroli izdelkov, vhodni kontroli surovin ter kontroli čistilnih naprav in vsem tistim, ki si želijo pridobiti nova znanja s področja analitike. Na delavnici se udeleženci seznanijo z najbolj  pogosto uporabljenimi standardnimi preskuševalnimi metodami v papirništvu, internimi metodami inštituta ter opreme in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalni laboratoriji za papirništvo. Pridobijo pa tudi splošna znanja o pomembnosti analitike v procesu proizvodnje papirja, karakterizaciji končnih izdelkov in spremljanju kakovosti odpadnih vod.

 

Vse o papirju za nepapirničarje

Čas: 4 ure

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s prodajo, dobavo, naročanjem papirja ali sodelujejo pri podajanju osnovnih znanj o papirništvu v šolah. Udeleženci seminarja na poljuden in zanimiv način poglobijo svoja obstoječa in pridobijo nova znanja s področja proizvodnje, predelave in uporabe papirja in kartona. Predstavljen je celoten proces izdelave papirja od vlaknine do končnega izdelka, udeleženci pa se seznanijo tudi z različnimi vrstami papirja ter nameni uporabe.

 

Standardizacija v večbarvnem tisku

Čas: 5 ur

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki na kakršen koli način sodelujejo v procesu priprave in izdelave različnih grafičnih izdelkov. Prav tako je primerno tudi za kupce in tržnike izdelkov, kjer igrajo barve pomembno vlogo pri prodaji. Seminar zajema zahteve in pogoje standardizacije tiska v skladu s standardi SIS ISO 12647-X.

Seminar je bil 2017 in 2019. Previden čas za novi seminar je 2021.

 

Prehodnost in potiskljivost papirjev

Čas: 4 ure

Pregled tiskarskih tehnologij, barv in zahtev, ki so nujne za pravilen odtis. Predstavljene so vse tehnologije tiska (ofset, flekso, kapljični tisk), sušenje barv in dinamični procesni parametri kot so kontaktni kot, površinska hrapavost in površinska kemija, ki so potrebni za dober in kakovosten odtis brez tehnoloških zastojev. Seminar je dober in temeljit uvod v tisk in grafične tehnologije za vse, ki se ukvarjajo z razvojem materialov za tisk.

 

Mikrobiologija v papirništvu

Čas: 4 ure

Da so pri izdelavi papirja prisotni tudi mikrobiološkimi dejavniki, kateri dejavniki so to, ter kje vstopajo, kakšne težave povzročajo in kako se uspešno borimo proti njim se udeleženci seznanijo na 4 urnem seminarju. Seminar je namenjenem vsem, ki se ukvarjajo z določanjem in obvladovanjem mirkroorganizmov v papirnicah, prodajo biocidnih sredstev in kakovostjo končnih papirnih izdelkov.