Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Raziskave in razvoj

Partner v razvoju inovativnih materialov in tehnologij

S strokovnim znanjem in široko mrežo razvojnih partnerjev, podjetij in inštitucij oblikujemo kompetentne razvojne time za sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju razvojnih projektov. V razvojnem sodelovanju prispevamo k izboljšanju obstoječih in razvoju novih materialov, papirja in kartona in (bio) kompozitnih materialov, njihovemu  vrednotenju in uvajanju stroškovno učinkovitih proizvodnih tehnologij.

Raziskave so usmerjene v razvoj naprednih materialov ( (nano)celuloza, polnila in aditivi) in proizvodnih ter procesnih tehnologij, ki omogočajo doseganje specifičnih lastnosti vlaknin, papirja in bio osnovanih kompozitnih materialov, s tem pa razvoj konkurenčnih končnih produktov na obstoječih in novih trgih.

 

 

ICP