Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Večfunkcionalni vlakninski kompozitni material za izdelavo arhivske embalaže

Izum večfunkcionalni vlakninski kompozitni material za izdelavo arhivske embalaže se nanaša na področje razvoja novega vlakninskega kompozitnega materiala, ki rešuje problem trenutno neobstoječega večfunkcionalnega kompozitnega materiala primernega za hranjenje arhivskih dokumentov in predmetov. Večfunkcionalni kompozitni material sestavljen iz dveh pH nevtralnih arhivskih papirjev (1), premazanih s premazom za zmanjšanje/zaviranje gorljivosti (2) in s premazom za zmanjšanje navzemanja vlage (3) omogoča izdelavo embalaže, ki zavira gorljivost in zmanjšuje navzemanje vlage, ter s tem ščiti arhivske predmete in dokumente. Večfunkcionalni vlakninski kompozitni material je gibek in ga je mogoče preoblikovati v različne embalažne konstrukcije.

Patent št. D21H 21/00; D21H 27/00   31.3.2020

Embalaža iz kartona z vgrajeno pametno značko za radio frekvenčno identifikacijo z možnostjo beleženja različnih parametrov

Embalaža iz večslojnega kartona z nevidno, v karton vgrajeno pametno RFID značko, rešuje problem sledenja embalaže in visoke stopnje zaščite širokemu spektru različnih vrst embalaž, hkrati pa v odvisnosti od funkcionalnosti čipa in tiskanega zunanjega senzorja za vlago narekuje različne možnosti sledenja, identifikacije ali pa tudi beleženje fizikalnih in kemijskih parametrov, če je pametna značka baterijsko podprta. RFID značka se izdela neposredno na stroju za sitotisk ali fleksotisk, kjer se natisneta antena (2) in zunanji senzor za vlago (3) na prvi sloj kartona (1) in naknadno kontaktira flip čip (5) z različno funkcionalnostjo na lepilni liniji z uporabo ustreznega, prevodnega lepila (4). Sledi laminacija z naslednjim slojem kartona (6). Lastnostim integriranega vezja oziroma čipa in zahtevam končne aplikacije je predhodno prilagojena oblika oziroma načrt antene in zunanjega senzorja za vlago.

Patent št. 24272   31.7.2014

Tiskan temperaturni senzor v pametni embalaži

Tiskan temperaturni senzor v pametni embalaži (1) se izdela neposredno na tiskarskem stroju, kjer se le-ta natisne na prvi zgornji sloj notranjega dna (2) kartonske embalaže. Merilni sistem (3) je vložen v samo dno večslojne kartonske embalaže, neposredno pod prvim slojem kartona na katerem je natisnjen senzor. Povezana sta preko kontaktov (4). Tiskan senzor je zaščiten s temperaturno obstojnim laminirnim slojem (5), ki vključuje grafični, tiskan kazalnik ustreznega temperaturnega območja ali pa tiskan zaslon (6). Celoten sistem, tiskan temperaturni senzor v elektronskem merilnem sistemu, je lahko postavljen pod primarno embalažo (7) ali živilo, ki se hrani v sekundarni, prodajni embalaži (8), ali pa nastopa kot samostojni, neodvisni merilni sistem. V kolikor je vključen v dno sekundarne embalaže, se le to za lažjo uporabo loči od preostalega dela embalaže na osnovi pretrga perforiranega zgiba (9).

Patent št. 24483  31.3.2015

Tiskan frekvenčno selektivni zaslon

Dizajn meta-celic (1) se izvede glede na končno aplikacijo, želeno kontrolirano slabenje določenega frekvenčnega območja. Tisk se izvede na fleksibilen tiskovni material (2), na način obojestranskega tiska z dvema tiskovnima valjema (3) iz zvitka na zvitek (6) z eno od konvencionalnih tehnologij tiska. Potisk meta-celic se izvede na spodnjo stran (4) tiskovnega materiala, na zgornjo stran pa se lahko sočasno izvede dekorativni tisk (5) ali laminacija. Tiskan frekvenčno selektivni zaslon oziroma meta-papir (7) se lahko v prostor vključi kot stenska tapeta ali kot vmesni sloj samostoječih pregradnih sten.

Patent št. 24731  2.12.2015