Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Tehnologije prihodnosti predstavljene na konferenci v Budimpešti

Predstojnik oddelka za grafiko in embalažo dr. Igor Karlovits je kot povabljeni predavatelj predstavil tehnologije prihodnosti kot so umetna inteligenca, strojno učenje in verižni blokov in njihovo uporabo v embalažni in tiskarski panogi. Spremembe delovnih procesov bodo preoblikovale mnoge panoge tudi embalažna ni izjema in strokovnjaki se morajo pravočasno pripraviti. Na 7. mednarodni konferenci  IJCELIT 2019,, ki je potekala med 21. in 22. novembrom v Budimpešti na Obudai univerzi, poleg tiskarskih in embalažnih tem so bili predstavljeni tudi prispevki mednarodnih raziskovalcev na temo okolje varstva in lahkih tehnologij kot so tekstilna in papirna industrija. Predstavitev predstavljanja del strategije mednarodnega povezovanja tudi zunaj osnovno celulozno papirne verige inštituta

.