Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Udeležba in predstavitev na mednarodni konferenci v Instanbulu

10. in 11. oktobra v Instanbulu je potekalo mednarodno srečanje na temo tiskarskih tehnologij. Inštitut za celulozo in papir se prvič v zgodovini udeležil 3. mednarodnega simpozija z skupnim prispevkom oddelka za grafiko in embalažo. dr. Igor Karlovits je predstavil raziskovanja na temo barvne reprodukcije (“Colourimetric Changes Due To Measurement Conditions on Inkjet UV-Led Printed Textiles”) ki so natisnjeni na tekstilnim vzorcema s pomočjo UVLED tiskalnika je med kratkim časom prispel na ICP v okvirju Innorenew projekta. Predstavitev je imela dober odziv, in so vzpostavljene nove mednarodne povezave med raziskovalci v širšem območju kaj bo omogočilo nova sodelovanja na področju industrijskega tiska na različne vlaknine. /IK