Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Zaključena druga mednarodna Circul-a-bility konferenca – ICP uspešen kot lokalni gostitelj

Prejšnji teden (12.9.2022-14.9.2022) ICP je bil gostitelj največji  konferenci na temo embalaže za živilske izdelke 2nd Circul-a-bility conference, ki se izvaja v okvirju COST akcije RETHINKING PACKAGING FOR CIRCULAR AND SUSTAINABLE FOOD SUPPLY CHAINS OF THE FUTURE (CA 19124). ICP kot lokalni gostitelj in organizator je poskrbel tudi za redni sestanek MC predstavnikov akcije ter za pester program ki je vključeval več kot 80 prispevkov na temo embalaže, živilske tehnologije ter recikliranja. Konferenca je bila izvedena prvič v hibridni obliki (na dve fizični lokaciji v Ljubljani) i tako omogočila številnim gostem iz tujine da se tudi udeležijo online in aktivno spremljajo dogodke.

Program je vseboval povabljena predavanja eminentnih predavateljev iz tujine ter iz Slovenije, ter so živilska podjetja iz Slovenije tudi imele priložnost za nastop  predstaviti lastne dosežke glede uporabe bolj trajnostne in krožne embalaže. Udeleženci MC sestanka so imeli možnost ogleda ICP-a ter spoznavanje raziskovalne infrastrukture.

Predstavljeni dosežki so publikovani v knjigi abstraktov ter so vsi avtorji poklicani da prispevajo v specialno številko časopisa rontiers in Sustainable Food Systems.

Konferenco je podprlo SRIP krožno gospodarstvo, COST akcija ter časopis Frontiers in Sustainable Food Systems.