Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Zanesljiva in varna embalaža

Da pride izdelek do kupca tak, kot ste želeli

 

Osnovna funkcija embalaže je zaščita izdelka. Embalaža mora poskrbeti, da izdelek do končnega potrošnika pride nepoškodovan in da vse funkcionalne lastnosti embalaže na poti ostanejo intaktne. Zanesljiva in varna embalaža mora ustrezati standardom na področju mehanskih, fizikalnih in grafičnih lastnosti. Preizkušamo različne materiale (papir, karton, valoviti karton, lepenka, tissue, tekstil, folije, polimeri, kompozitni materiali), končne embalažne izdelke ali posamezne dele (kot so nalepke, lepila, dodatni nosilci ali polnila). Preizkušanja izvajamo tudi po posameznih plasteh. Vse materiale testiramo po obstoječih ISO, DIN, ASTM standardih oziroma panožnih in internih standardih. Prav tako ponujamo fleksibilen razvoj lastnih metod za vsa preizkušanja.

 

Ocenjevanje mehanske odpornosti in nosilnosti embalaže ter preverjanje njene odpornosti na zunanje vplive

Na področju mehanskih lastnosti embalaže je potrebno slediti zahtevam o skladnosti. Pri embalaži preverjamo zahtevane mehanske lastnosti kot sta ECT in BCT ter ocenjujemo odpornost na preboje in druge mehanske poškodbe na podlagi ISO, DIN, ASTM ali panožnih standardov. Preskušanja in testiranja prilagajamo tudi dodatnim zahtevam o skladnosti.

Svetovanje glede standardizacije tiska, doseganja kakovostnih odtisov in izbire ustrezne opreme in materiala

Sušenje barv, napake v tisku, nezmožnost lepljenja in druge težave so za nas izzivi na področju nalepk. Slabo narejena in natisnjena 2D (Barcode ali DataMatrix) ali RFID nalepka, namreč lahko ustavi delovni proces in povzroči velike poslovne izgube. V primeru slabega tiska, nekompatibilnosti barve, papirja ali folije, lahko pride do neberljive nalepke. Fizične lastnosti nalepk kot so odlepljivost, obstojnost barve na svetlobo in kemijske dejavnike, težave pri tisku in možnosti recikliranja same nalepke, so pomemben del krožnosti embalaže

 

Za doseganje vaše optimalne produktivnosti vam nudimo:

  • testiranje in odpravljanje težav pri tisku nalepk
  • preverjanje skladnosti
  • reševanje reklamacij
  • svetovanje o izboru materialov

Zagotavljamo vam nemoteno oskrbovalno verigo in zadovoljnega končnega kupca.

Igor Karlovits

dr. Igor Karlovits

T: +386 1 200 28 47
igor.karlovits@icp-lj.si